Δικαίωμα Συνώνυμα


Δικαίωμα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

 • ακριβή, σωστή, σαφή, θετική, αληθή, έγκυρα, αλάνθαστη, άψογη, τέλεια.
 • δεξιοί, δεξιάς, συντηρητική, tory, αντιδραστικό, unprogressive, ορθόδοξος, παραδοσιακά, συμβατικά, στάση pat, βρύα υποστηρίζεται, diehard.
 • ενάρετο, ηθική, ειλικρινής, δίκαιος, έντιμη, ευγενή, δίκαιη, καλό, κατάλληλο, υπεύθυνη, σωστή, τοποθέτηση.
 • ήχου, υγιεινά, αμείωτες, κανονική, στερεά, δεξιά-minded, λογικός, λογικό, ορθολογική, υγιή, υγιής, εγκάρδια.

Δικαίωμα Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

 • δίκαια, ηθικά, έντιμα, ειλικρινά, αδιαφθόρως, δικαιωματικά, σωστά, ευσυνειδησία, υπεύθυνα.
 • καλά, εντελώς, συνολικά, εξ ολοκλήρου, τέλεια, απολύτως, θετικά, αναμφισβήτητα, εξαιρετικά, πολύ.
 • με ακρίβεια, σωστά, ακριβώς, αλάνθαστα, άψογα, τέλεια.

Δικαίωμα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

 • rightism, δεξιά πτέρυγα, συντηρητισμός, reactionaryism, toryism, ορθοδοξία, hideboundness, standpattism.
 • καλοσύνη, δικαιοσύνη, φαίνονται ασθενικές, ευπρέπεια, εντιμότητα, ευθύτητα, ακεραιότητα, τιμιότητα, αμεροληψία, αλήθεια.
 • προνόμιο, λόγω, δύναμη, αρχή, ελέγχου, εντολή, ας πούμε, να πω, έτσι, ζήτηση, άδεια, αξίωση, τίτλος, ενδιαφέρον, ίδια κεφάλαια, περιουσία, appanage, αναφαίρετο δικαίωμα.

Δικαίωμα Συνώνυμα Ρήμα μορφή

 • επανόρθωση, ανταποδίδω, επιστρέψει, αντίποινα για, εκδικηθεί, τιμωρία.
 • ισιώσει, θέση, διορθώσετε, τετράγωνο, αλήθεια, επαναφορά, ομαλοποίηση, προσαρμογή, ρυθμίζουν, διόρθωση.
 • οργανώσετε, τακτοποίηση, παραγγελία, να ρυθμίζουν, επισκευή, διορθώσετε, να συστηματοποίηση, να ισιώνω, συγυρίζω.
 • σωστό, θεραπεία, διορθώνω, αναθεώρηση, μεταρρύθμιση, αποκατάσταση, διόρθωση, τροποποίηση.
Δικαίωμα Συνώνυμο συνδέσεις: ακριβή, σωστή, αλάνθαστη, άψογη, τέλεια, diehard, ηθική, ειλικρινής, δίκαιος, ευγενή, δίκαιη, καλό, κατάλληλο, υπεύθυνη, σωστή, τοποθέτηση, κανονική, δεξιά-minded, λογικό, υγιής, εγκάρδια, σωστά, καλά, εντελώς, συνολικά, εξ ολοκλήρου, τέλεια, θετικά, αναμφισβήτητα, εξαιρετικά, πολύ, σωστά, ακριβώς, τέλεια, rightism, ορθοδοξία, καλοσύνη, ευπρέπεια, εντιμότητα, ευθύτητα, ακεραιότητα, τιμιότητα, αλήθεια, προνόμιο, λόγω, δύναμη, αρχή, ελέγχου, εντολή, έτσι, άδεια, αξίωση, ενδιαφέρον, appanage, ανταποδίδω, επιστρέψει, εκδικηθεί, τιμωρία, θέση, αλήθεια, επαναφορά, προσαρμογή, διόρθωση, οργανώσετε, παραγγελία, θεραπεία, διορθώνω, αναθεώρηση, αποκατάσταση, διόρθωση, τροποποίηση,

Δικαίωμα Αντώνυμα