αποκατάσταση ΣυνώνυμαΑποκατάσταση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ανακαίνιση, επισκευή, ανανέωση, ανασυγκρότησης, αποκατάστασης, αναψυκτικό, αναζωογόνηση, επαναδραστηριοποίηση.
  • αποκατάσταση, αντικατάσταση, επανένταξη, επανεγκατάσταση, επιστροφή, αναγέννηση, αναγέννησης, αναβίωση, επανεμφάνιση.
  • εξιλέωση, τροποποιεί, ικανοποίηση, αποζημίωσης, ανταμοιβή, εξιλασμός, ζημιές, αποζημίωση, ανταπόδοση, αμοιβή, απολογία.

Αποκατάσταση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποκατάσταση, επανέναρξη, αναστήσουν, αναβιώσει, αναζωογονούν, αναδημιουργήσει, ανασύσταση, φέρει πίσω.
  • αποκατάσταση, θεραπεία, ανανέωση, ανακούφιση, ανανεωθείτε, αναζωογονώ, θεραπεύσει, οχυρώσουν, ασκηθείτε, ενίσχυση, θα ενδυναμώσει, τη βελτίωση, αναζωογόνηση.
  • επαναφέρει, θέσουν εκ νέου, επανεγκατάσταση, reelect, αντικατάσταση, επαναφορά, τοποθετήστε ξανά.
  • επαναφοράς.
  • επισκευή, ανανέωση, ρετουσάρισμα, αναδιαμορφώστε, refashion, ανοικοδόμηση, αναδιοργανώσουμε, ανανεώστε, ξεχερσώνω, φρεσκάρετε, καθορίσει, κάνει πάνω από, ακύρωση αναίρεσης, επιδιορθώνω, αναμόρφωση, επιδιορθώνω πρόχειρα, ανάκτηση, ανακτήσει.

αποκατάσταση Συνώνυμο συνδέσεις: αναψυκτικό, αναζωογόνηση, αποκατάσταση, αντικατάσταση, επιστροφή, αναγέννηση, αναβίωση, επανεμφάνιση, εξιλέωση, τροποποιεί, ικανοποίηση, ανταμοιβή, αποζημίωση, ανταπόδοση, αμοιβή, απολογία, αποκατάσταση, αναστήσουν, αναβιώσει, ανασύσταση, αποκατάσταση, θεραπεία, ανακούφιση, ανανεωθείτε, αναζωογονώ, οχυρώσουν, ασκηθείτε, ενίσχυση, θα ενδυναμώσει, αναζωογόνηση, επαναφέρει, αντικατάσταση, επαναφορά, αναδιοργανώσουμε, ανανεώστε, καθορίσει, ανακτήσει,

αποκατάσταση Αντώνυμα