επαναφορά ΣυνώνυμαΕπαναφορά Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • επιστρέψει, παλινδρόμηση, οπισθοδρόμηση, αντιστροφή, υποτροπή, αταβισμός, ιστορική αναδρομή, υπαναχωρήσεις, υποτροπής, νοσταλγία, αναβίωση.

επαναφορά Συνώνυμο συνδέσεις: επιστρέψει, παλινδρόμηση, οπισθοδρόμηση, αντιστροφή, υποτροπή, υποτροπής, αναβίωση,

επαναφορά Αντώνυμα