επιστρέψει ΣυνώνυμαΕπιστρέψει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αποπληρώσουν, αποζημίωση, επιστροφή, να αμείβει, έκπτωση, να καταβάλουν, να αναπέμψει, κάνει περιουσιών.

επιστρέψει Συνώνυμο συνδέσεις: αποζημίωση, επιστροφή,