δίκαιη ΣυνώνυμαΔίκαιη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • δίκαιος, αμερόληπτη, αντικειμενική, ανιδιοτελής, ίση, σωστή, λόγω, έντιμη, νόμιμος.

δίκαιη Συνώνυμο συνδέσεις: δίκαιος, αμερόληπτη, ανιδιοτελής, σωστή, λόγω,

δίκαιη Αντώνυμα