εξαιρετικά ΣυνώνυμαΕξαιρετικά Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • εξαιρετικά σημαντικά, πολύ, εντελώς, έντονα, αρκετά, ισχυρός, τρομερά, απαίσια.

εξαιρετικά Συνώνυμο συνδέσεις: πολύ, εντελώς, έντονα, αρκετά, ισχυρός,