αξίωση ΣυνώνυμαΑξίωση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • επιτήδευση, οθόνη, εμφάνιση, εκζήτηση, στόμφος, υποκρισία, επίδειξη, ακαταδεξία, αέρηδες.
  • ισχυρίζονται, τεκμήριο, ισχυρισμό, επάγγελμα, arrogation.

αξίωση Συνώνυμο συνδέσεις: οθόνη, εμφάνιση, στόμφος, υποκρισία, επίδειξη, αέρηδες, ισχυρίζονται, ισχυρισμό, arrogation,

αξίωση Αντώνυμα