εξ ολοκλήρου ΣυνώνυμαΕξ Ολοκλήρου Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • αποκλειστικά, μόνο, εντελώς.
  • εντελώς, λεπτομερώς, συνολικά, πλήρως, απολύτως, κατηγορηματικά, όλα.

εξ ολοκλήρου Συνώνυμο συνδέσεις: μόνο, εντελώς, εντελώς, συνολικά, όλα,

εξ ολοκλήρου Αντώνυμα