συνολικά ΣυνώνυμαΣυνολικά Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • πλήρης, φαρισαϊσμό, ολόκληρο, πλήρη, ακαθάριστο, απόλυτη, εκ βάθρων, άψογη, έξω-και-, χωρίς επιφυλάξεις, διεξοδική, αμετρίαστος, οριστικές.

Συνολικά Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • εντελώς, λεπτομερώς, πλήρως, απολύτως, διαμετρικά, ομοφώνως, εξαντλητικά, σταθερά, έξω και έξω, με κάθε τρόπο, στην ολοκληρίαν.

Συνολικά Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ποσό, το συνολικό ποσό, σύνολο, αθροίζει, μάζα, εξόγκωμα, μικτό, όλα, εξ ολοκλήρου.

Συνολικά Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κατεδάφιση.
  • προσθέστε, tot, τον υπολογισμό, συνοψίσω, υπολογίζω, αριθμός, ισοδυναμεί, φθάσουν, έρχονται.

συνολικά Συνώνυμο συνδέσεις: πλήρης, ολόκληρο, ακαθάριστο, απόλυτη, άψογη, αμετρίαστος, οριστικές, εντελώς, διαμετρικά, σταθερά, ποσό, σύνολο, όλα, εξ ολοκλήρου, κατεδάφιση, tot, τον υπολογισμό, συνοψίσω, υπολογίζω, αριθμός, έρχονται,

συνολικά Αντώνυμα