τέλεια ΣυνώνυμαΤέλεια Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ακριβή, σωστή, σωστό, επιστολή-τέλεια, αλάνθαστη, αυστηρή, σχολαστική.
  • απόλυτη, πλήρης, περιεκτική, πλήρη, συνολική, καθαρή, ιδανική, άψογη, υπέροχη, οριστικές, χωρίς επιφυλάξεις, κατηγορηματική, εξαντλητικός, εντελώς.
  • ολοκληρωθεί, ασκείται, σε θέση, σε θέση να, αναγνωρισμένους, ειδικευμένους, καλά εξοπλισμένη, καλά προικισμένο, ταλαντούχος, αποτελεσματική.

Τέλεια Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ανάπτυξη, τρένο, καλλιεργούν, πολωνικά, βελτίωση, καλύτερα, εκ των προτέρων, προώθηση, ώριμη, βελτιώσετε.
  • τελειώσει, τέλος, πλήρης, συμπέρασμα, τερματίσει, πραγματοποιούν, να γίνει, ολοκληρώνεται με, top off, καταναλώνω, ολοκληρώσει, εκτελέσει, παράγουν, επίτευξη, εκπληρώσει.

τέλεια Συνώνυμο συνδέσεις: ακριβή, σωστή, επιστολή-τέλεια, αλάνθαστη, αυστηρή, σχολαστική, απόλυτη, πλήρης, περιεκτική, καθαρή, άψογη, υπέροχη, οριστικές, κατηγορηματική, εξαντλητικός, εντελώς, ολοκληρωθεί, ασκείται, σε θέση, αποτελεσματική, ανάπτυξη, τρένο, καλλιεργούν, βελτίωση, εκ των προτέρων, προώθηση, τέλος, πλήρης, συμπέρασμα, να γίνει, ολοκληρώσει, παράγουν, επίτευξη, εκπληρώσει,

τέλεια Αντώνυμα