ακριβή ΣυνώνυμαΑκριβή Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ακριβή, σωστή, τέλεια, άψογη, δεξιά, πιστός, κυριολεκτική, αλήθεια.
  • σαφή, ακριβή, ρητή, σαφής, συγκεκριμένες, αυστηρές, προσεκτική, λεπτομερή, βεβαία, ξεχωριστή.

Ακριβή Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • ζήτηση, επιμένουν, απαιτούν, να ζητούν, υποχρεώσει, αποσπώ, να επιβάλλουν, να αποσπάσουν, εκχύλισμα.

ακριβή Συνώνυμο συνδέσεις: ακριβή, σωστή, τέλεια, άψογη, πιστός, κυριολεκτική, αλήθεια, ακριβή, ρητή, σαφής, αυστηρές, λεπτομερή, επιμένουν, απαιτούν, υποχρεώσει, αποσπώ, εκχύλισμα,

ακριβή Αντώνυμα