ελέγχου ΣυνώνυμαΕλέγχου Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • διαχείρισης, καθοδήγηση, αυτοσυγκράτηση, γνώση, ταλάντευση, κανόνας, κυβέρνηση, εποπτεία, αρχή, υποταγή, εντολή.

Ελέγχου Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συγκράτηση, περιορισμό, οδηγός, διέπουν, πλοίαρχος, κυριαρχούν, χειραγωγήσουν, καθορίζουν, διεξαγωγή, διαχείριση, εντολή, εποπτεύει, κατευθύνουν, ρυθμίζουν, άμεση, πιλοτικά, επιβλέπει, συνταγογραφήσει.

ελέγχου Συνώνυμο συνδέσεις: καθοδήγηση, αυτοσυγκράτηση, γνώση, ταλάντευση, κυβέρνηση, αρχή, υποταγή, εντολή, συγκράτηση, οδηγός, διέπουν, κυριαρχούν, χειραγωγήσουν, διαχείριση, εντολή, επιβλέπει, συνταγογραφήσει,