αρχή ΣυνώνυμαΑρχή Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αιτία, προέλευσης, βάση, πηγή, βάσεις, βασικές αρχές, βασικά στοιχεία, abc.
  • αρχή, άνοιγμα, έναρξη, εγκαίνια, προέλευσης, η πρώτη, overture, γέννηση, αυγή.
  • κανόνα, δίκαιο, αλήθεια, verity, κανονισμού, αξίωμα, canon, πρόταση, θρήσκευμα, οδηγός, ηθική, ακεραιότητα, υψηλοφροσύνη, πρότυπα.
  • ουσία, λειτουργία, εξήγηση, χαρακτήρα, λογική, θεωρία, φύση, κλειδί, ποιότητα.

αρχή Συνώνυμο συνδέσεις: αιτία, βάση, βασικά στοιχεία, abc, αρχή, έναρξη, εγκαίνια, overture, αυγή, κανόνα, αλήθεια, verity, αξίωμα, canon, πρόταση, θρήσκευμα, οδηγός, ηθική, ακεραιότητα, ουσία, λειτουργία, εξήγηση, λογική, θεωρία, φύση, κλειδί,

αρχή Αντώνυμα