Abc Συνώνυμα


Abc Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • βασικά, βασικές αρχές, προϊόντα πρώτης ανάγκης, βασικά στοιχεία, στοιχειά, προϋποθέσεις, πυρήνα, ρίζες, γείωση, βάσεις.
Abc Συνώνυμο συνδέσεις: βασικά, βασικά στοιχεία, πυρήνα,