ακεραιότητα ΣυνώνυμαΑκεραιότητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ειλικρίνεια, ευθύτητα, εντιμότητα, αρετή, τιμήν, αρχή, ηθική, αξιοπιστία, χαρακτήρα, fair-mindedness, ευσυνειδησία, ακεραιότητα.
  • πληρότητα, ορθότητα, intactness, σύνολο, ενότητα.

ακεραιότητα Συνώνυμο συνδέσεις: ευθύτητα, εντιμότητα, αρετή, αρχή, ηθική, αξιοπιστία, ακεραιότητα, πληρότητα, ορθότητα, σύνολο, ενότητα,

ακεραιότητα Αντώνυμα