ευθύτητα ΣυνώνυμαΕυθύτητα Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ακεραιότητα, δικαιοσύνη, υψηλοφροσύνη, αρχή, ηθική, τιμήν, εντιμότητα, αξιοπρέπεια, αξιοπιστία, evenhandedness, αμεροληψία, ευσυνειδησία.
  • αμεροληψία, δικαιοσύνη, εντιμότητα, ειλικρίνεια.
  • διαφάνεια, ειλικρίνεια, forthrightness, απλότητα, guilelessness, ελαλει.

ευθύτητα Συνώνυμο συνδέσεις: ακεραιότητα, αρχή, ηθική, εντιμότητα, αξιοπιστία, εντιμότητα, διαφάνεια,

ευθύτητα Αντώνυμα