ειλικρινής ΣυνώνυμαΕιλικρινής Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ακριβή, αληθή, αξιωματική, σωστή, πραγματικά, ορισμένες, γνήσια, πραγματική, αυθεντικό, επαληθεύσιμα, αδιάψευστη, ισχύει.
  • αμερόληπτη, δίκαιη, ειλικρινής, ειλικρινή, ακριβώς.
  • απλή, άμεση, ειλικρινής, αμβλύ, ανοικτή, plainspoken, ειλικρινή, ανεπιφύλακτη, ρητή, απροκάλυπτη, πεδιάδα.
  • ειλικρινής, ανοιχτή, ειλικρινή, απελευθερωμένη, αφελής, απλή, αμβλύ, plainspoken.
  • ειλικρινής, ειλικρινή, άμεση, αμβλύ, ανεπιφύλακτη, απλή, δογματικός, άρθρωση.
  • έντιμη, ειλικρινή, ειλικρινής, απλή, φιλαλήθης, σχολαστική, αξιόπιστη, αξιόπιστο, ευθεία, τετραγωνικά.
  • φρανκ.

ειλικρινής Συνώνυμο συνδέσεις: ακριβή, αξιωματική, σωστή, πραγματικά, γνήσια, πραγματική, αυθεντικό, αδιάψευστη, αμερόληπτη, δίκαιη, ειλικρινής, ειλικρινή, ακριβώς, απλή, ειλικρινής, αμβλύ, plainspoken, ειλικρινή, ανεπιφύλακτη, ρητή, ειλικρινής, ειλικρινή, αφελής, απλή, αμβλύ, plainspoken, ειλικρινής, ειλικρινή, αμβλύ, ανεπιφύλακτη, απλή, δογματικός, άρθρωση, ειλικρινή, ειλικρινής, απλή, φιλαλήθης, σχολαστική, αξιόπιστη, τετραγωνικά,

ειλικρινής Αντώνυμα