ακριβώς ΣυνώνυμαΑκριβώς Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • άξιζε, άξιος, σωστή, κατάλληλο, λόγω, ταιριάζει, τοποθέτηση, apt, ενδεχομένως, εύλογη, condign.
  • δίκαιη, αμερόληπτο, λογικό, δίκαιος, αμερόληπτη, σχολαστική.
  • σωστή, ακριβή, αληθή, ήχου, ταιριάζει, κατάλληλα, έγκυρη, νόμιμα, νόμιμη, νομική.
  • χρηστός, όρθια, ειλικρινής, σωστό, καλό, αξιοπρεπή, έντιμος, απλή, συνείδησης, άμεμπτη.

Ακριβώς Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • ακριβώς, απολύτως, θετικά, εντελώς, πλήρως.
  • μόνο, απλώς, απλά, αλλά.
  • πολύ θετικά, αρκετά, απολύτως, απλά.

Ακριβώς Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ίδια.

ακριβώς Συνώνυμο συνδέσεις: άξιζε, σωστή, κατάλληλο, λόγω, ταιριάζει, τοποθέτηση, apt, condign, δίκαιη, λογικό, δίκαιος, αμερόληπτη, σχολαστική, σωστή, ακριβή, ταιριάζει, έγκυρη, νόμιμη, νομική, όρθια, ειλικρινής, καλό, έντιμος, απλή, συνείδησης, άμεμπτη, ακριβώς, θετικά, εντελώς, μόνο, απλά, αλλά, αρκετά, απλά, ίδια,

ακριβώς Αντώνυμα