κατάλληλο ΣυνώνυμαΚατάλληλο Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • περίπτωση, σωστή, τοποθέτηση, ταιριάζει, πληρούν, ευπρεπής, να γίνει, ικανοποιητική, επαρκή, tailor-made, αποδεκτό, ανάλογο, βολικό, επίκαιρη.

κατάλληλο Συνώνυμο συνδέσεις: σωστή, τοποθέτηση, ταιριάζει, ευπρεπής, να γίνει, ικανοποιητική, επαρκή, ανάλογο, βολικό,

κατάλληλο Αντώνυμα