θετικά ΣυνώνυμαΘετικά Συνώνυμα Επίρρημα μορφή

  • απολύτως, σίγουρα, αναμφισβήτητα, κατηγορηματικά, χωρίς αμφιβολία, ρητά.

θετικά Συνώνυμο συνδέσεις: σίγουρα, αναμφισβήτητα, ρητά,

θετικά Αντώνυμα