ενδιαφέρον ΣυνώνυμαΕνδιαφέρον Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • απορροφά, ελκυστικό, μαγνητική, προκλητική, συναρπαστική, διασκέδαση, διασκεδαστικό, εκτροπή, παρακαλώντας.

Ενδιαφέρον Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • καταλληλότητα, δυνατότητα εφαρμογής, συγγένειας, σύνδεση, σχέση, ρουλεμάν, εφαρμογή, συμβατότητα, αναφοράς, σύγκλιση.

ενδιαφέρον Συνώνυμο συνδέσεις: ελκυστικό, μαγνητική, προκλητική, συναρπαστική, διασκέδαση, διασκεδαστικό, εκτροπή, συγγένειας, σύνδεση, σχέση, ρουλεμάν, εφαρμογή, αναφοράς, σύγκλιση,

ενδιαφέρον Αντώνυμα