διορθώνω ΣυνώνυμαΔιορθώνω Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διόρθωση.

διορθώνω Συνώνυμο συνδέσεις: διόρθωση,