διόρθωση ΣυνώνυμαΔιόρθωση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • διόρθωση, βελτίωση, emendation, τροπολογία, ανόρθωσης, αποκατάσταση, αποζημίωση, αποζημίωσης, αποκατάστασης εύρυθμης λειτουργίας.
  • θεραπεία, επισκευή, αποκατάστασης, θεραπευτική, αντίδοτο, διορθωτικά, ανακούφιση, ανόρθωσης.
  • τιμωρία, chastening, επίπληξη, πειθαρχία, διαπόμπευση, νουθεσία, διδασκαλίας.

διόρθωση Συνώνυμο συνδέσεις: διόρθωση, βελτίωση, emendation, αποκατάσταση, αποζημίωση, θεραπεία, θεραπευτική, αντίδοτο, διορθωτικά, ανακούφιση, τιμωρία, επίπληξη, διαπόμπευση, νουθεσία, διδασκαλίας,