τροποποίηση ΣυνώνυμαΤροποποίηση Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • βελτίωση, διόρθωση, καλύτερα, τη βελτίωση, επιδιορθώσει, θεραπεία, ενίσχυση, επαναφορά, εξαργυρώσετε, ανακούφιση, γιατρός, μεταρρύθμιση.
  • μετατρέψει, αλλαγή, επεξεργασία, μεταβάλλει, ενημέρωση, αναθεώρηση, ξαναγράψει, emendate, προσθέσετε, έκθεση.

τροποποίηση Συνώνυμο συνδέσεις: βελτίωση, διόρθωση, θεραπεία, ενίσχυση, επαναφορά, ανακούφιση, γιατρός, αλλαγή, επεξεργασία, ενημέρωση, αναθεώρηση, έκθεση,

τροποποίηση Αντώνυμα