αλλαγή Συνώνυμα


Αλλαγή Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αλλοίωση, τροποποίηση, μεταμόρφωση, μετάβαση, μεταφορά, μετατόπιση, καινοτομία, μετάλλαξη.
  • καινοτομία, διακόπτης, μεταστροφή, διαφορά, παραλλαγή, έκπληξη, εκτροπής, διάλειμμα, ποικιλία.

Αλλαγή Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αλλάξει, ποικίλλουν, μετασχηματισμός, τροποποίηση, διαφοροποίηση, διαφοροποιούν, μεταλλάσσονται, μεταμορφώνονται.
  • ανταλλαγή, υποκατάστατο, αντικατάσταση, ανταλλαγής, εναλλάσσονται, εμπόριο, swap, μετατροπή.
αλλαγή Συνώνυμο συνδέσεις: αλλοίωση, τροποποίηση, μεταμόρφωση, μετάβαση, μεταφορά, καινοτομία, καινοτομία, μεταστροφή, διαφορά, παραλλαγή, έκπληξη, εκτροπής, διάλειμμα, ποικιλία, μετασχηματισμός, τροποποίηση, διαφοροποίηση, διαφοροποιούν, ανταλλαγή, υποκατάστατο, αντικατάσταση, μετατροπή,