μετάβαση Συνώνυμα


Μετάβαση Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • γέφυρα, σύνδεση, βήμα, φάση, διαβάθμιση, αναστάτωση, διαταραχή, παύση, κενό, εξάρθρωση, γραβάτα, νήμα.
  • μετασχηματισμού, αλλαγή, ροή, μετατροπή, πρόοδο, αλλοίωση, παραλλαγή, πέρασμα, διαμετακόμισης, μετατόπιση, τροποποίηση, κίνηση, μεταστοιχείωση, αποφοίτηση, μεταμόρφωση.
μετάβαση Συνώνυμο συνδέσεις: γέφυρα, σύνδεση, βήμα, φάση, διαβάθμιση, αναστάτωση, διαταραχή, παύση, κενό, γραβάτα, αλλαγή, ροή, μετατροπή, πρόοδο, αλλοίωση, παραλλαγή, πέρασμα, τροποποίηση, κίνηση, αποφοίτηση, μεταμόρφωση,