ανταποδίδω ΣυνώνυμαΑνταποδίδω Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • επιστρέψει, ανταμείψει, εκπληρώσει, επιστροφή, πληρούν, αποζημίωση, αντιστάθμιση, ανταποδώσω, ανταποκριθεί, κάνουν καλή, θυμηθείτε, επιστρέφει, ξεπληρώσουν, αντίποινα, εκδίκηση, δίνουν tit για tat.

ανταποδίδω Συνώνυμο συνδέσεις: επιστρέψει, εκπληρώσει, επιστροφή, αποζημίωση, ανταποδώσω, ανταποκριθεί, αντίποινα, εκδίκηση,