προσαρμογή ΣυνώνυμαΠροσαρμογή Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • έκδοση.

Προσαρμογή Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προσαρμογή, ταιριάζει, αληθινό, σωστό, τροποποίηση, ρυθμίζουν, τακτοποίηση, προϋπόθεση, επιδιορθώνω, καθορίσει, συνθέτουν, εναρμόνιση, εγκατασταθούν, συμβαδίσει, συσχετίζονται, συμβιβασμό.

προσαρμογή Συνώνυμο συνδέσεις: έκδοση, προσαρμογή, ταιριάζει, τροποποίηση, προϋπόθεση, καθορίσει, συνθέτουν, εναρμόνιση, εγκατασταθούν, συμβαδίσει, συσχετίζονται,