παραγγελία ΣυνώνυμαΠαραγγελία Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • προσαρμογή, σχήμα, ταιριάζει, κομμένα, τροποποιήσετε, μετατρέψει, μόδα, μετατροπή, επανάληψη, μούχλα, κοστούμι, μετριάσουμε, συντονίζουν, ρυθμίζουν.

παραγγελία Συνώνυμο συνδέσεις: προσαρμογή, σχήμα, ταιριάζει, τροποποιήσετε, μόδα, μετατροπή, επανάληψη, μούχλα, κοστούμι,