οργανώσετε ΣυνώνυμαΟργανώσετε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • συστηματοποίηση, παραγγελία, methodize, επανορθώσουν, ταξινόμηση, ομάδα, συντονισμό, συνοψίζω, κατάλογος, δομή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση.

οργανώσετε Συνώνυμο συνδέσεις: συστηματοποίηση, παραγγελία, methodize, ταξινόμηση, ομάδα, κατάλογος, δομή, κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση,

οργανώσετε Αντώνυμα