Diehard ΣυνώνυμαDiehard Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • αντιδραστική, παλιά γεροπαράξενος, πικρή ender, standpatter, stick-in-the-mud, tory, ζηλωτής, μανιβέλα, μικρό αερόστατο.

Diehard Συνώνυμο συνδέσεις: ζηλωτής, μανιβέλα,