βαρύ Συνώνυμα


Βαρύ Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • βαρύ, μαζική, ογκώδη, πυκνό, μολύβδινο, παχύ, φορτωμένο, ουσιαστική.
  • καταπιεστική, επαχθείς, απαράδεκτη, δυσκίνητο, επίπονη, εξαντλητικό, λείανση, σκληρό, φορολόγηση, εξάντληση.
  • πειστική, επιρροή, ισχυρό, ισχυρός, εντυπωσιακή, έγκυρες, συναρπαστικό, εξασφαλίζοντας, δυναμική, στερεά.
  • σημαντική, σοβαρή, υπεύθυνη, τάφος, εκτεταμένες, βαρυσήμαντο, κριτική, κρίσιμο, ζωτικής σημασίας, επακόλουθες.
  • τάφος, σοβαρή, βαριά, επίσημη, βαρύ, θλιβερό, λύτης, θαμπό, βαρύς, κουραστική, αχάριστο.
βαρύ Συνώνυμο συνδέσεις: βαρύ, μαζική, ογκώδη, πυκνό, φορτωμένο, καταπιεστική, επαχθείς, δυσκίνητο, επίπονη, σκληρό, φορολόγηση, εξάντληση, πειστική, επιρροή, ισχυρό, ισχυρός, εντυπωσιακή, έγκυρες, συναρπαστικό, δυναμική, σημαντική, σοβαρή, υπεύθυνη, εκτεταμένες, κριτική, ζωτικής σημασίας, επακόλουθες, σοβαρή, βαριά, επίσημη, βαρύ, θλιβερό, λύτης, θαμπό, βαρύς, αχάριστο,

βαρύ Αντώνυμα