επαχθείς Συνώνυμα


Επαχθείς Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • επίπονη, επαχθείς, απαιτητική, καταπιεστική, βαρύ, δύσκολο, σκληρό, τρομερή, κοπιώδης, φορολογώντας, θλιβερό, δυσκίνητη, ακατανίκητη, συντριπτική.
επαχθείς Συνώνυμο συνδέσεις: επίπονη, επαχθείς, απαιτητική, καταπιεστική, βαρύ, δύσκολο, σκληρό, τρομερή, κοπιώδης, θλιβερό, ακατανίκητη, συντριπτική,

επαχθείς Αντώνυμα