επίπονη Συνώνυμα


Επίπονη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • δύσκολη, επίπονη, βαρύ, επίπονες, κουραστική, εξαντλητικό, επαχθείς, κοπιώδης, κουράζοντας, κοπιαστική, σκληρή, αυστηρή, σκληρό, ανιαρός, φορολογώντας, απαιτητική, τιμωρία, τιτάνιο.
  • κοπιώδης, επίπονη, επαχθείς, δύσκολο, βαρύς, επίπονες, σκληρό, ανιαρός, κουραστικό, ενοχλητικό, τιτάνιο.
επίπονη Συνώνυμο συνδέσεις: δύσκολη, επίπονη, βαρύ, επίπονες, επαχθείς, κοπιώδης, κοπιαστική, σκληρή, αυστηρή, σκληρό, ανιαρός, απαιτητική, τιμωρία, τιτάνιο, κοπιώδης, επίπονη, επαχθείς, δύσκολο, βαρύς, επίπονες, σκληρό, ανιαρός, κουραστικό, ενοχλητικό, τιτάνιο,

επίπονη Αντώνυμα