καταπιεστική Συνώνυμα


Καταπιεστική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • επαχθείς, τυραννική, απαιτητική, σοβαρή, βαριά, ακατανίκητη, συντριπτική.
  • καταθλιπτικό, ανησυχητικές, αποθαρρυντικά, ζοφερή, άβολα, κοντά, μελαγχολική, επώδυνες.
καταπιεστική Συνώνυμο συνδέσεις: επαχθείς, τυραννική, απαιτητική, σοβαρή, βαριά, ακατανίκητη, συντριπτική, ζοφερή, μελαγχολική,

καταπιεστική Αντώνυμα