μελαγχολική Συνώνυμα


Μελαγχολική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • θλιβερό, μονότονο, σκοτεινός, ζοφερή, σκούρο, σκυθρωπό, λύτης, χαμηλωμένα, καταθλιπτικό, περίλυπος, λυπημένος, πονεμένος, πένθιμη.
μελαγχολική Συνώνυμο συνδέσεις: θλιβερό, μονότονο, σκοτεινός, ζοφερή, σκούρο, σκυθρωπό, λύτης, χαμηλωμένα, περίλυπος, πονεμένος, πένθιμη,

μελαγχολική Αντώνυμα