ζωτικής σημασίας Συνώνυμα


Ζωτικής Σημασίας Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • κρίσιμη, τελική, σοβαρή, κεντρικό, αποφασιστική, βαρύ, εκτεταμένες, επείγουσα, πιεστική, ζωτικής σημασίας, essentiaf, κεντρική, τον προσδιορισμό, ευαίσθητα.
  • προσπαθεί, δύσκολο, σοβαρή, οξεία, κόμπους, σκληρή, τρομερή, περίπλοκη, περίπλοκα, λεπτός, επίπονη, επαχθείς, κοπιώδης.
ζωτικής σημασίας Συνώνυμο συνδέσεις: κρίσιμη, σοβαρή, αποφασιστική, βαρύ, εκτεταμένες, επείγουσα, ζωτικής σημασίας, κεντρική, δύσκολο, σοβαρή, οξεία, κόμπους, σκληρή, τρομερή, περίπλοκη, λεπτός, επίπονη, επαχθείς, κοπιώδης,

ζωτικής σημασίας Αντώνυμα