οξεία Συνώνυμα


Οξεία Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • έντονη, διάτρηση, απότομη, σοβαρή, ισχυρό, βαθιά, μετάγγιση, ακατανίκητη, συντριπτική, οδυνηρή.
  • κρίσιμη, κρίσιμο, σοβαρή, ξαφνική, επείγουσα, τάφος, επικίνδυνη.
  • πρόθυμοι, απαιτητικό, έξυπνο, απότομη, οξυδερκής, επίγνωση, διεισδυτική, ευαίσθητος, οξυδερκές, γρήγορη-έχων πνεύμα, διαισθητικό.
οξεία Συνώνυμο συνδέσεις: έντονη, διάτρηση, απότομη, σοβαρή, ισχυρό, βαθιά, μετάγγιση, ακατανίκητη, συντριπτική, οδυνηρή, κρίσιμη, σοβαρή, ξαφνική, επείγουσα, επικίνδυνη, πρόθυμοι, απαιτητικό, έξυπνο, απότομη, οξυδερκής, διεισδυτική, ευαίσθητος, οξυδερκές, γρήγορη-έχων πνεύμα,

οξεία Αντώνυμα