ισχυρό Συνώνυμα


Ισχυρό Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • mighty, ισχυρή, δυναμική, ενεργητική, έντονη, συντριπτική, ισχυρό.
  • ισχυρός, ελέγχοντας, κυρίαρχη, ανώτατο, απόφασης, επιβλητική, άνοδος, έγκυρες, κυρίαρχο.
  • πειστική, ισχυρός, ακαταμάχητη, ισχυρή, έγκυρη, αποτελεσματική, οριστική, επιτακτική, εντυπωσιακή.
ισχυρό Συνώνυμο συνδέσεις: ισχυρή, δυναμική, έντονη, συντριπτική, ισχυρό, ισχυρός, κυρίαρχη, ανώτατο, έγκυρες, κυρίαρχο, πειστική, ισχυρός, ακαταμάχητη, ισχυρή, έγκυρη, αποτελεσματική, εντυπωσιακή,

ισχυρό Αντώνυμα