επικίνδυνη Συνώνυμα


Επικίνδυνη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • επικίνδυνο, επικίνδυνα, επικίνδυνη, ανασφαλής, ασθενικές, ανασφαλείς, επισφαλή, αναξιόπιστες, επισφαλής, αβέβαιο, εκτεθειμένα, απροστάτευτο, ευάλωτες, απειλούμενα, οικτρή, παρακινδυνευμένος, δυσνόητο.
επικίνδυνη Συνώνυμο συνδέσεις: επικίνδυνα, επικίνδυνη, ανασφαλής, επισφαλής, απροστάτευτο, οικτρή, παρακινδυνευμένος, δυσνόητο,

επικίνδυνη Αντώνυμα