επικίνδυνα ΣυνώνυμαΕπικίνδυνα Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • επικίνδυνος, επικίνδυνη, παρακινδυνευμένος, επισφαλή, ανασφαλής, απειλητικό, αβέβαιο, αμφίβολος.

επικίνδυνα Συνώνυμο συνδέσεις: επικίνδυνη, παρακινδυνευμένος, ανασφαλής, απειλητικό,

επικίνδυνα Αντώνυμα