αποφασιστική Συνώνυμα


Αποφασιστική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • αποφασιστική, σκόπιμη, σταθερή, σταθερό, απαρέγκλιτη, ανένδοτο, flatfooted, επιλυθεί, πεπεισμένος, ισχυρογνώμων, αποφάσισε, επίμονοι, επίμονη, ανένδοτοι.
  • πειστικές, αυταρχικό, υποχρεωτική, δεσμευτική, αναλλοίωτα, κρίσιμο, κρίσιμη, βαρυσήμαντο, μοιραία, ιστορικό, βαρύ, εκτεταμένες, αποθετική, καθοριστική, οριστικό, τελικό, καθοριστικός παράγοντας.
αποφασιστική Συνώνυμο συνδέσεις: αποφασιστική, σκόπιμη, σταθερή, σταθερό, απαρέγκλιτη, ανένδοτο, ισχυρογνώμων, αποφάσισε, επίμονη, ανένδοτοι, πειστικές, αυταρχικό, υποχρεωτική, δεσμευτική, αναλλοίωτα, κρίσιμη, μοιραία, ιστορικό, βαρύ, εκτεταμένες,

αποφασιστική Αντώνυμα