μαζική Συνώνυμα


Μαζική Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • ογκώδη, ογκώδης, βαριά, μεγαλόσωμος, άφθονη, ευρεία, μεγάλο, bullish, αρκετά μεγάλο, massy.
  • συνεπείς, μεγάλες, ευρείες, εκτεταμένη, σημαντικές, επιβλητικό, σαρωτικές, μεγάλο, εντυπωσιακό.

Μαζική Συνώνυμα Ουσιαστικό μορφή

  • ομάδα, πλήθος, δέσμη, πολλά, μάζα, συνάθροιση, ποικιλία, συλλογή, σύνολο, συγκέντρωση, σύμπλεγμα, πακέτο.
μαζική Συνώνυμο συνδέσεις: ογκώδη, ογκώδης, βαριά, μεγαλόσωμος, άφθονη, ευρεία, μεγάλο, massy, μεγάλες, εκτεταμένη, επιβλητικό, σαρωτικές, μεγάλο, εντυπωσιακό, ομάδα, πλήθος, δέσμη, συνάθροιση, ποικιλία, συλλογή, σύνολο, σύμπλεγμα, πακέτο,

μαζική Αντώνυμα