εκτεταμένη Συνώνυμα


Εκτεταμένη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • άφθονη, ευρύχωρα, ευρύχωρο, ευρύχωρη, επεκτατική, απέραντος, μεγάλη, ευρεία, τεράστια.
  • εκτεταμένη, σημαντική, διαδεδομένη, περιεκτική, υποδημάτων, σαρωτικές, εκτεταμένες, μεγάλου βεληνεκούς, μεγάλης κλίμακας, γενικά, διάχυτη.
εκτεταμένη Συνώνυμο συνδέσεις: άφθονη, ευρύχωρο, ευρύχωρη, επεκτατική, μεγάλη, ευρεία, τεράστια, εκτεταμένη, σημαντική, διαδεδομένη, περιεκτική, σαρωτικές, εκτεταμένες, γενικά, διάχυτη,

εκτεταμένη Αντώνυμα