διάχυτη ΣυνώνυμαΔιάχυτη Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • διαδεδομένη, διάδοση, διάχυτη, ευρεία, σμήνη, καθολική, γενική, διασκορπισμένο, εκτεταμένη, ευρείες, συμπυκνωμένους, διάσπαρτες, συσκευών, κατανεμημένων, σαρωτικές.
  • διαδεδομένη, κοινός τόπος, διάχυτη, γενικά, γεμάτη, κοινή, universal, πανταχού παρών, ευρεία, αναπόφευκτη.
  • φλύαρος, λεπτομερή, πληκτικός, σχοινοτενείς, ασυνάρτητος, αόριστες, πεζοπορία, circumlocutory, εκτεταμένος, meandering, fustian, παρατεταμένη, άσκοπη, πλάγια.

Διάχυτη Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • εξαπλωθεί, διάδοση, διαπερνούν, απλώνω, διαλύσει, σκορπίσει, μεταδίδεται, κερδοφόρα, διανείμετε, διαποτίζουν, φιλτράρω, διεισδύσει.

διάχυτη Συνώνυμο συνδέσεις: διαδεδομένη, διάδοση, διάχυτη, ευρεία, καθολική, γενική, εκτεταμένη, συσκευών, σαρωτικές, διαδεδομένη, διάχυτη, γενικά, γεμάτη, πανταχού παρών, ευρεία, αναπόφευκτη, φλύαρος, λεπτομερή, πληκτικός, αόριστες, πλάγια, εξαπλωθεί, διάδοση, διαπερνούν, διαλύσει, σκορπίσει, κερδοφόρα, διαποτίζουν, διεισδύσει,

διάχυτη Αντώνυμα