σκορπίσει ΣυνώνυμαΣκορπίσει Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • κερδοφόρα, πασπαλίζουμε, bestrew, διαλύσει, σπέρνουν, μετάδοση, διανομή, διάδοση, πιτσίλισμα, σημαδάκι, πιπέρι, σκόνη.

σκορπίσει Συνώνυμο συνδέσεις: κερδοφόρα, πασπαλίζουμε, bestrew, διαλύσει, σπέρνουν, διανομή, διάδοση, πιπέρι,