διανομή ΣυνώνυμαΔιανομή Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • αγροτεμάχιο, μοιράσει, απαλλάξει, διανέμουν, μοιράζονται, απονέμω, εκχώρηση, χωρίζουν, επιμερισμός, κατανείμει, κερδοφόρα, εξαπλωθεί, σκορπίσει, διάδοση, διάχυτο, μεταδόθηκε.

διανομή Συνώνυμο συνδέσεις: απαλλάξει, διανέμουν, εκχώρηση, χωρίζουν, κατανείμει, κερδοφόρα, εξαπλωθεί, σκορπίσει, διάδοση,

διανομή Αντώνυμα