χωρίζουν ΣυνώνυμαΧωρίζουν Συνώνυμα Επίθετο μορφή

  • χώρια.

χωρίζουν Συνώνυμο συνδέσεις: χώρια,