διανέμουν ΣυνώνυμαΔιανέμουν Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διανομή, απαλλάξει, μοιράσει, αγροτεμάχιο, μοιράζουμε, απονέμω, διανέμουν, διαμέρισμα, κατανείμει, εκχώρηση, χωρίζουν, μοιράζονται, διάδοση.

διανέμουν Συνώνυμο συνδέσεις: διανομή, απαλλάξει, μοιράζουμε, διανέμουν, κατανείμει, εκχώρηση, χωρίζουν, διάδοση,