μοιράζουμε ΣυνώνυμαΜοιράζουμε Συνώνυμα Ρήμα μορφή

  • διανομή, εκταμίευση, απονέμω, να ασχοληθεί, απαλλάξει, διανέμουν, να αγροτεμάχιο, να κυκλοφορούν, διάδοση.

μοιράζουμε Συνώνυμο συνδέσεις: διανομή, εκταμίευση, απαλλάξει, διανέμουν, διάδοση,